Uziemienie uzwojenia wtornego transformatora

Uziemienie to jedna dobra forma obrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie istnieje ostatnie proces łączący się z przewodnika, którym stanowi substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najwłaściwszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną podłogą a w produkcie tego związania ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji doprowadzając do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest szczególnie skomplikowana. Urządzenie takie pokazuje się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są bogate sposoby uziemień. Do podstawowych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, proste i ochronne.

W postaci uziemienia istotną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie zbudowane są z aluminium i działają do przyłączania odgromowych przewodów do budowy. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowie i gwarantują połączenie elektryczne pewnej ilości przewodów w punktach uziemieniowych. Zaciski ze względu na prostą konstrukcję różni się na naturalne, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku oraz jego forma determinowana jest między innymi częścią łączonych przewodów, dostarczających do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem winno stanowić przygotowane profesjonalnie i osiągać wymagania dla połączenia elektrycznego. W obecnym obiekcie dopasowuje się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych lub nowych pewnych połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne odpowiedzialny być prowadzone z zachowaniem zasad ustalonych według wskazówki wytwórcy. Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede całym nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawu takiego sposobu istotna jest wiedza i zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające tylko na połączeniu lutowanym nie zapewniają dużej wytrzymałości technicznej a potrafią ulec uszkodzeniu.