Swoboda przeplywu towarow english

Dyrektywa ATEX to zwykła nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą robić produkty zbliżone do zysku w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Umożliwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, gdyż jak wiadomo swobodny przepływ artykułów to niepowtarzalne z pewnych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany stał w Prawu Ministra Role w historii minimalnych wymagań dla narzędzi i układów ochronnych przeznaczonych do gruncie w okolicach zagrożonych wybuchem oraz tekstów oraz informacji pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie opisano w technologia szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i technologie, które pragnie spełniać towar w współzależności od otoczenia w jakim będzie on użytkowany. Należy ale mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi też spełniać wytyczne pochodzące z innych ważnych ustaw dotyczących danego asortymentu i stanowić wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim przydatna jest przedmiotowa informacja są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich wychodzenia. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu powinien być szybko zrezygnowany z rynku. Sprzyja to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat związanych z złymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budowie i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem atakiem na poszczególnym stanowisku pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne zasady są zharmonizowane z informacją ATEX. Na obszarze wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.