Podstawowe wymogi bezpieczenstwa dla maszyn i urzadzen

ATEX – stanowi zatem reguła Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, które musi robić wszystek towar, przeznaczony do używania w przestrzeniach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe uregulowane są w ilościach skojarzonych z obecną dyrektywą. Natomiast wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią być celem regulacji wewnętrznych, które funkcjonują w tamtych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą i być niezgodne z informacją, także nie posiadają prawa podnosić jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak dlatego każdy towar "ATEXowy", który został oznaczony symbolem Ex musiał na początku zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A dodatkowo przejść procedurę czy jest właściwy z zwykłym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Man PrideMan Pride. Luonnolliset keinot pystytykseen

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w możliwościach krajach UE były duże utrudnienia w zwykłym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesu urządzeń stosowanych do pracy w strefach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która wpadła w działanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która była nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w pomieszczeniach pracy, w jakich potrafimy trafić na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została przedstawiona w utrzymanie już w 2003 roku. Druga dyrektywa została uchwalona przez Ministerstwo Gospodarki, Książce oraz Polityki Społecznej 29 maja 2003 roku i obowiązywała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. dostało w życie osobiste, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością spotkania się atmosferą wybuchową w tłu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.